ثبت نام رایگان وبینار

دو قطبی

بایگانی دو قطبی

درمان دو قطبی با نوروفیدبک

درمان دو قطبی با نوروفیدبک از نوین ترین روش ها برای خود تنظیمی مغزی بیماران می‌باشد که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش درمانی

چالش های اختلال دوقطبی در جوانان

اختلال دوقطبی در جوانان و کودکان ممکن است در ابتدا با اختلالات دیگر اشتباه گرفته شود و افراد جوان ممکن است سال‌ها از ناراحتی رنج