ثبت نام رایگان وبینار

پنیک

بایگانی پنیک

پنیک

درمان پنیک با نوروفیدبک روشی ایمن

درمان پنیک با نوروفیدبک ممکن است؟ اکثریت بیماران پنیک شاهد این موضوع هستند که یکی از درمان‌های متداول برای این درمان استفاده از دارو‌های ضد