ویژگی ها:

 • مجموعه ۵ الکترود برای اندازه گیری EEG 1 و ۲ کانال (به عنوان مثال ۲ x به علاوه- / ۲ x منفی- / ۱ x الکترود زمین)
 • الکترودهای کلرید نقره ای / نقره ای مصنوعی برای اندازه گیری نویز پایدار و کم از منابع زیستی
 • مناسب برای اندازه گیری سیگنال های EEG در فرکانس کلاسیک ۱-۴۰ هرتز
 • به خصوص برای اندازه گیری سیگنال های EEG کند در محدوده فرکانس “مادون پایین” <1 هرتز مناسب است
 • کاهش حساسیت به مصنوعات حرکتی
 • خواص برگشت پذیر خوب
 • درپوش الکترود در رنگ های مختلف برای شناسایی آسان
 • درپوش الکترود در پلاستیک برای اتصال ساده به پوست و تمیز کردن راحت تر
 • کابل الکترود با اتصال ۴mm / 1.2mm برای اتصال مستقیم به یکی از پنج پریز الکترود موجود در EEG NeuroAmp® II یا EEG NeuroAmp® II.5s

مشخصات فنی:

 • مجموعه ۵ الکترود کلرید نقره ای / نقره ای سینتر
 • الکترود در رنگ های جداگانه: ۱عدد از هرکدام از رنگ های مشکی ، سبز ، آبی ، زرد ، قرمز
 • کابل الکترود با کانکتور (۴mm / 1.2mm) برای اتصال به EEG NeuroAmp® II یا EEG NeuroAmp® II.5s

موارد در زمان تحویل:

 • مجموعه الکترود ها (۵ عدد)
 • راهنمای نگه داری