پلاگین جامپر با یک اتصال دهنده برای دور زدن یک سیگنال الکترود به چندین کانال ورودی مختلف در EEG NeuroAmp® / EEG NeuroAmp® II.5s

امکانات:

  • برای دور زدن یک سیگنال از الکترودهای EEG ، دو ترکیب پلاگین / کانکتور متصل به سیم است
  • برای اتصال جک های ورودی EEG NeuroAmp® II یا EEG NeuroAmp® II.5s به ۴mm / 1،۲ mm وصل کنید.
  • کانکتورهای ۴mm / 1،۲ mm برای وصل کردن شاخه های مربوطه

مشخصات فنی:

  • جامپر با دو شاخه / اتصال ۴mm / 1،۲ mm (تصویر ممکن است با محصول ارائه شده متفاوت باشد)

موارد در زمان تحویل:

  • جامپر