امکانات :

  • دستگاه بازخورد لمسی برای تقویت درمان نوروفیدبک با حالت لمسی
  • امکان انجام درمان نوروفیدبک صرفاً با بازخورد لمسی، به عنوان مثال بیماران با محدودیت های بینایی و یا شنوایی
  • فرکانس ارتعاش تا ۳۵ هرتز، بصورت جداگانه از طریق نرم افزار کامپیوتر قابل تنظیم است
  • دامنه شدت لرزش بصورت جداگانه از طریق نرم افزار کامپیوتر قابل تنظیم است
  • سازگار با نرم افزار رایانه‌ای Cygnet®
  • سازگار با نرم افزار رایانه‌ای BioExplorer

* دستگاه را می توان در یک حیوان شکم پر عروسکی یا یک بالش قرار داد. فقط در ترکیب با EEG NeuroAmp® قابل استفاده است.

مشخصات فنی :

  • دستگاه ارتعاشی متصل، محدوده عملکرد تا ۳۵ هرتز
  • اتصال DIN به EEG NeuroAmp®
  • منبع تغذیه از طریق EEG NeuroAmp®

  در تحویل قرار داده شده است :

               دستگاه بازخورد لمسی Brummi با کابل