برای رزرو در ششمین وبینار فرم پایین صفحه را پر نمایید.

 

مباحث وبینار:

-آشنایی با نوروفیدبک

-آشنایی با نوروفیدبک ILF

-معرفی دوره‌های آموزشی EEGinfo

-معرفی شرکت بسامد تجهیز نوآور

-امکان همکاری‌های بین المللی تحقیقاتی

تا شروع دومین وبینار معرفی نوروفیدبک ILF