بسامد تجهیز نوآور

شماره تماس: ۶۶۹۳۲۲۸۹-۰۲۱ (۴خط)
                   021-66576019 (2خط)
شماره همراه: ۰۹۳۵۲۴۱۴۰۱۰
ایمیل: info@basamed.com

آدرس: تهران-بلوار کشاورز-خیابان حمصیان-بن بست دوم-پلاک۳