امکانات:

  • الکترود Ag/AgCl برای اندازه‌گیری نویز پایدار و کم از منابع زیستی
  • برای اندازه‌گیری EEG در جلسات درمانی نوروفیدبک بهینه شده‌است
  • عملکرد کلیپ برای پیوست به earlobe
  • کابل الکترود با اتصال 4mm / 1،2mm برای اتصال مستقیم به EEG NeuroAmp® II یا EEG NeuroAmp® II.5s

مشخصات فنی:

  • الکترودهای کلیپ گوش Ag/AgCl
  • کابل الکترود با اتصال 4mm / 1،2mm برای اتصال مستقیم به EEG NeuroAmp® II یا EEG NeuroAmp® II.5s

همچنین بسته تحویلی شامل موارد زیر است:

  • الکترود کلیپ‌گوش Ag / AgCl 
  • 2 عدد حلقه‌های لاستیکی یدکی