امکانات :

  • دستگاه بازخورد لمسی برای تقویت درمان نوروفیدبک با حالت لمسی
  • امکان انجام درمان نوروفیدبک صرفاً با بازخورد لمسی، به عنوان مثال بیماران با محدودیت‌های بینایی و یا شنوایی
  • فرکانس ارتعاش تا 35 هرتز، بصورت جداگانه که از طریق نرم افزار کامپیوتر قابل تنظیم است.
  • دامنه شدت لرزش بصورت جداگانه از طریق نرم افزار کامپیوتر قابل تنظیم است.
  • سازگار با نرم افزار رایانه‌ای Cygnet®
  • سازگار با نرم افزار رایانه‌ای BioExplorer

* دستگاه را می‌توان در یک عروسک یا یک بالش قرار داد. فقط در ترکیب با EEG NeuroAmp® قابل استفاده است.

مشخصات فنی :

  • دستگاه ارتعاشی متصل، محدوده عملکرد تا 35 هرتز
  • اتصال DIN به EEG NeuroAmp®
  • منبع تغذیه از طریق EEG NeuroAmp®

همچنین بسته تحویلی شامل موارد زیر است:

               دستگاه بازخورد لمسی Brummi با کابل