سیستم‌های نوروفیدبک برای درمان

BEE Medic GmbH بسته‌های سفارشی تجهیزات را برای آموزش موثر و مبتکرانه نوروفیدبک ارائه می‌دهد. در فهرست آنلاین محصولات درمانی ما، چهار مجموعه کامل  Basic ،Pro ،Advanced  و  Premium را برای سخت افزار نوروفیدبک NeuroAmp پیدا خواهید کرد. هر مجموعه شامل Cygnet است. نرم افزار نوروفیدبک، تقویت‌کننده NeuroAmp.II EEG  و همچنین لوازم جانبی شامل الکترودها و خمیرها و هر آنچه برای آموزش کارآمد نوروفیدبک نیاز دارید در این مجموعه قرار دارد.

حتی با استفاده از مجموعه پایه، شما یک سیستم نوروفیدبک قدرتمند دریافت می‌کنید که می‌توانید بلافاصله با آن کار کنید. مجموعه‌های Pro ،Advanced و Premium شامل سنسورهای اضافی برای بازخورد لمسی، برنامه‌های تکمیلی بیوفیدبک و چند انیمیشن‌ بازخورد بیشتر است که تا حد زیادی کاربردی و مؤثر هستند.

تمام محصولات کاملاً متناسب با یکدیگر هستند. بنابراین، می‌توانید مجموعه‌ها را در هر زمان تمدید و تکمیل کنید. جزئیات مجموعه‌های مختلف را می‌توان در بخش  “بررسی اجمالی” سایت  و همچنین در فروشگاه آنلاین محصولات درمانی یافت. در صورت درخواست، ما خوشحال خواهیم‌شد که شما را در جهت خریدی مناسب راهنمایی کنیم.

     
Therapy SetsBasic setBasic Pro setAdvanced setPremium set
EEG amplifier NeuroAmp II® (device incl. USB device cable)*✔︎✔︎✔︎✔︎
Cygnet® software✔︎✔︎✔︎✔︎
Alpha-Theta module for Cygnet® software (basic module/standard noises)✔︎✔︎✔︎✔︎
Inner tube feedback animation (license code)✔︎✔︎✔︎✔︎
Inner Tube Feedback animation additional package (license code) ✔︎✔︎✔︎
An additional feedback animation license code (Dual Drive or Dream Scapes or Toy Train) ✔︎✔︎✔︎
jumper✔︎✔︎✔︎✔︎
1 channel electrode set with 3 sintered electrodes  ✔︎✔︎
2 channel electrode set with 5 sintered electrodes✔︎✔︎✔︎✔︎
Ten20 electrode paste (113gr. Tube)✔︎✔︎✔︎✔︎
Nuprep skin preparation gel (113 gr. Tube)✔︎✔︎✔︎✔︎
USB stick (16 GB) for software and operating instructions✔︎✔︎✔︎✔︎
Case for NeuroAmp II® EEG amplifier✔︎✔︎✔︎✔︎
Tactile feedback device  ✔︎✔︎
QIK test continuous attention test device  ✔︎✔︎
Case for QIK Test continuous attention test device  ✔︎✔︎
pIRx3 infrared triple sensor   ✔︎
Combi sensor biofeedback device   ✔︎
Case for Combi Sensor biofeedback device   ✔︎
Kinesiology Tape (Black- 1.2cm x 5m)   ✔︎
Online initial installation✔︎✔︎✔︎✔︎